پرورش مرغ

مرغ یکی از حیوانات اهلی ومفید برای انسان است که از گروه پرندگان می باشدولی پرواز نمی کنند هم گوشت آن مورد استفاده انسانها قرار می گیرد وهم تخم هایشان در زمانهای گذشته فقط به صورت طبیعی وخانگی از آن استفاده می شده ولی امروزه به صورت مصنوعی در مرغداریهابه طور جداگانه مرغهای تخم گذار ومرغهای گوشتی پرورش می یابند جهت آشنایی اعضا با این نعمت خدادادی برآن شدیم تا با کمک اعضای نوجوان پژوهشی با موضوع« مرغهای تخم گذار چگونه در مرغداریها پرورش می یابند » انجام دهیم. برای اجرای این پژوهش ابتدا موضوع را برای اعضای نوجوان مرکز توضیح دادیم ودو نفر از اعضای فعال پسر ، آمادگی خود را جهت انجام پژوهش اعلام کردند. علی رستم زاده، رضا عزیزی اعضای پژوهش مرغهای تخم گذار بودند. از کتابهای موجود در مرکز مطالبی در این زمینه پیدا نکردیم و همراه اعضا به کتابخانه ی عمومی شهر رفته و کتابهایی در این موضوع انتخاب کرده و به امانت گرفتیم . با مطالعه ی کتابها مطالب کلی در مورد مرغهای تخم گذار را دریافتیم . اعضا سوالاتی که در ذهنشان به وجود آمد برروی کاغذ نوشتند. برای این که اعضا از نزدیک با پرورش مرغهای تخم گذار آشنا شوند . (سورتینگ مرغ)