پکیجرهای(Packager) دیزل ژنراتور چه کسانی هستند؟

اساساً هيچ کدام از شرکتهاي سازنده ديزل همچون پرکينز، کامينز، ... و يا سازندگان ژنراتور همچون استمفورد، مکالته و ... توليد کننده ديزل ژنراتور نيستند. در دنيا شرکتهايي وجود دارند که منحصراً در صنعت کوپله ديزل ژنراتور فعاليت مينمايند. اين شرکتها موتور ديزل و ژنراتور مورد نياز خود را از سازندگان موتور ديزل و سازندگان ژنراتور به صورت جداگانه تهيه نموده و آنها را کوپل نمودهو ديزل ژنراتورها را تحت نام تجاري خود به بازار عرضه مينمايند.
از کوپله کاران بزرگ صنعت ديزل ژنراتور ميتوان به برندهاي اف.جي.ويلسون (FG Wilson) و کامينز پاور (Cummins Power) انگلستان و المپين (Olympyan) اشاره کرد. شرکتهاي توليد کننده (کوپله کار) ديزل ژنراتور در اصطلاح پکيجر (Packager) گويند.
آيا پکيجرهاي ايراني قابليت رقابت با محصولات مشابه را دارند؟
همانطور که توضيح داده شد پکيج نمودن(کوپله) ديزل ژنراتور نيازمند تکنولوژي خاصي نميباشد. آنچه متاسفانه باعث ضعف محصولات شرکتهاي داخلي و خارجي در زمينه است کمبود دانش فني¬ نميباشد. بلکه اين امر به عمد به دليل کاهش هزينه هاي توليد بوده و آگاهانه صورت ميگيرد. اصولاً اصل رقابت صرف بر قيمت ديزل ژنراتور سبب بروز اين کم کاريها و حتي تغيير در نوع محصول ارائه شده ميگردد.
به عنوان مثال نوع ورق، ضخامت و رنگ شاسي (رنگ پودري الکترواستاتيک)، برند قطعات تابلو کنترل، باتري، سنسورها و ... استفاده شده از جمله اين موارد است. لذا ديزل ژنراتورهاي توليد شرکتهاي برتر داخلي اگر برتر از محصولات توليدي ساير کشورها نباشند، قطعاً کمتر از آنها نخواهند بود. اين امر با توجه به انتخابي بودن قسمتهاي مختلف ديزل ژنراتور بسيار بديهيست.

ضعف ديزل ژنراتورهاي پکيجرهاي خارجي؟
شرکتهاي پکيجر خارجي مطرح، جهت به انحصار در آوردن مشتريان خود قطعات مربوط به تابلو کنترل مخصوصاً برد کنترل و قطعات يدکي موتور ديزل و همچنين قطعات مربوط به ژنراتور را با شماره سريالهاي مختص به خود به مشتريان ارائه مينمايند تا مشتريان بيشتر به آنها وابسته گردند. علاوه بر انحصاري بودن سريال قطعات مکانيکي در صورت خرابي قطعات الکترونيکي مثلاً برد کنترل تهيه آن برد کنترلي از شرکت پکيجر بسيار سخت و هزينه تهيه آن چندين برابر قيمتهاي معمول ميباشد. همچنين با توجه به اينکه ماژول مورد استفاده در اين بردها نيز انحصاري است هزينه جايگزين نمودن آنها با مجموعه هاي روتين نيز شامل هزينه هاي فراواني ميباشد.

علت قيمت بالاي ديزل ژنراتورهاي کوپله فابريک(غير ايراني) در چيست؟
از نظر تعرفه¬هاي گمرکي ديزل ژنراتور به عنوان يک محصول نهايي وارد کشور ميگردد، لذا درصدهاي بيشتر گمرکي در مقايسه با موتور ديزل تک و ژنراتور تک که به عنوان مواد اوليه صنعت توليد ديزل ژنراتور ميباشد تعلق ميگيرد. با توجه به قيمت بالاي اين دستگاهها اختلاف 10% در قيمتها تفاوتهاي چنين ميليون توماني در قيمت نهايي دستگاه ايجاد مينمايد.
پس در واقع قيمت بالاي ديزل ژنراتورهاي کوپله فابريک (غير ايراني) نه صرفاً به دليل کيفيت قطعات استفاده شده بلکه بخش عمده اي از قيمت آن هزينه هاي گمرکي است که از جيب کارفرمايان پرداخت ميگردد.
آيا امکان سوء استفاده از نام ديزل ژنراتور کوپله فابريک وجود دارد؟ چگونه؟
همانطور که گفته شد توليد ديزل ژنراتور نيازمند تکنولوژي پيچيده اي نيست. اين امر سبب گرديده برخي از افراد ديزل ژنراتورهاي توليدي خود را کاملاً مشابه با ديزل ژنراتورهاي کوپله فابريک توليد نمايند و در نتيجه ديزل ژنراتورهاي توليد خود را به قيمت ديزل ژنراتور کوپله فابريک عرضه مينمايند.
در برخي موارد، اشخاص(مقيم ايران) شرکت توليد کننده ديزل ژنراتوري را در کشور ديگري به ثبت ميرساند. سايت و مدارک و ... مربوط به آن شرکت را نيز ايجاد مينمايد. سپس کليه محصولات خود را در ايران و با نام و اسم آن شرکت ثبت شده در خارج کشور توليد و به بازار عرضه ميکنند.
البته موارد فوق شامل تمام ديزل ژنراتورهاي کوپله فابريک(غير ايراني) موجود در بازار نميباشد. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی