چطور برای دکوراسیون منزل انتخاب و خرید کنیم؟

آگاهانه انتخاب کنيد؛ تحت تاثير تبليغات فروشنده يا برند خاص قرار نگيريد!
طراحي دکوراسيون داخلي- شايد براي شما هم بارها اتفاق افتاده باشد که به قصد تهيه مبلمان يا هر شي ديگر براي کاربرد در دکوراسيون منزلتان خريد کرده باشيد.

اما همان شي يا دکوري که در مغازه نظر شما را به خود جلب کرده و شما را به اين باور رسانده است که بهترين را براي منزلتان برگزيده ايد، پس از ورود به منزل به همان اندازه که ابتدا مناسب به نظر مي رسيد برايتان نامطلوب جلوه کرده باشد. اين موضوع دست کم براي اکثر خريداراني که خود قصد دکور کردن منزلشان را دارند اتفاق مي افتد؛ در اين شماره قصد داريم ابتدا در مورد اينکه چرا چنين اتفاقي براي اغلب خريداران دکوراسيون مي افتد، توضيح دهيم سپس فرمولي براي انتخاب صحيح به شما ارائه کنيم. با استفاده از اين فرمول، مي توانيد نسبت به درست بودن انتخاب خود براي کاربرد اشيا و رنگ ها در دکوراسيون منزلتان، اطمينان کافي را به دست آوريد.

? از خودتان سوال کنيد

يکي از مشکلاتي که مردم براي دکور خانه خود دارند و طراحان دکوراسيون هم با آن مواجهند، اين است که مردم واقعا نمي دانند که چه دکوراسيوني دوست دارند!
مردم فقط به صورت مقطعي احساسات خوبي نسبت به برخي اشيا، رنگ ها يا ساير عناصر موجود براي يک دکور دارند و نمي دانند که چرا به اين عناصر احساس خوبي دارند يا آنها را دوست دارند. اين موضوع باعث مي شود چون فرد به صورت آني جذب يک فرم يا رنگ يا بافت خاص شده است آن را خريداري کند؛ اما به محض تفکر براي کاربرد آن در دکوراسيون منزل خود، پشيمان مي شود. اين مطلب هم به اين خاطر است که مردم هم سبک مورد علاقه خود را نمي شناسند و هم اينکه به اشتباه، جذب فرم يا رنگ خاصي مي شوند؛ از طرف ديگر برخي طراحان هم به اشتباه از افراد سوال مي کنند که به چه سبکي براي دکور کردن خانه خود علاقه دارند که مردم در اغلب موارد به دليل عدم اطلاع کافي از سبک هاي موجود به اشتباه اطلاعاتي به طراح مي دهند که پس از اجراي کار با آنچه در ذهن داشته اند کاملا متفاوت و گاه متضاد خواهد شد.

براي مثال شما قصد داريد مبلمان بخريد. در جست وجو براي يافتن مبلمان مورد نظر خود ممکن است از مبلماني خوشتان بيايد؛ در اين لحظه قدري تامل کنيد و از خود بپرسيد که چرا از اين مبلمان خوشتان آمده است؟ براي مثال ممکن است به اين سوال خود اين گونه پاسخ دهيد که از رنگ اين مبلمان خوشتان آمده است؛ پس رنگ مورد علاقه شما باعث شده است تا انتخاب شما به اين صورت باشد. بايد با خودتان در اين مورد روراست صحبت کنيد و ببينيد که از چه موردي در اين مبلمان خوشتان آمده که باعث اين انتخاب شده است؟ در واقع شما بايد در اين مرحله اولويت هاي ذهني خود از انتخاب دکور مورد علاقه را مشخص کنيد. در اين اولويت بندي علاوه بر رنگ مي توانيد فرم، حجم، راحتي يا کلاسيک بودن، بافت و... را هم ملاک انتخاب خود و اولويت بندي تان در اين زمينه قرار دهيد يا هر عنصر مرتبط ديگر که در اين رابطه مي تواند دخالت داشته باشد؛ نظير نور!? اولويت هاي خود را مشخص کنيد
خب، در اين مرحله خريد نکنيد؛ دست نگه داريد و چرخ ديگري در بازار بزنيد؛ به طور قطع از مبلمان يا مبلمان هاي ديگري هم خوشتان مي آيد؛ دوباره سوالات سري قبل را از خود بپرسيد و تعيين کنيد که چرا از اين مبلمان خوشتان آمده است؟ اگر اين عمل را چند بار تکرار کنيد براي مثال با اين پاسخ مواجه مي شويد که در ?? مورد انتخابي که براي مبلمان داشته ايد در ? مورد به خاطر کاربرد رنگ قرمز مبلمان يا هر شيء مورد نظر خود را انتخاب کرده ايد، از اين نوع پاسخ به اين جمع بندي مي رسيد که اولويت شما براي دکور مورد نظر رنگ قرمز است و برايتان اولويت هاي ديگر مانند فرم و... اهميت کمتري دارد يا اساسا بي اهميت است.

در اين نوع انتخاب ممکن است هر نوع مبلمان ديگري با همان درجه رنگ قرمز هم ببينيد به نظرتان مطلوب باشد. در مورد ديگر ممکن است شما پس از جمع بندي پاسخ هاي مربوط به پرسش هاي ذهني خود به اين نتيجه برسيد که از فرم خاصي خوشتان آمده است و رنگ يا ساير عناصر اولويت شما نيست. به اين ترتيب اين پاسخ ها شما را هدايت مي کند به اين سمت که خريد درستي داشته باشيد چون دکوراسيون يک موضوع سليقه اي و زيبا بودن يا نبودن آن هم امري نسبي است؛ هدف از يک دکوراسيون مناسب هم تامين نظر و خواست شماست؛ بنابراين خريد مناسب و درست مطابق با سليقه شما و اينکه بدانيد چگونه بايد انتخاب کنيد در نهايت منجر به دکوراسيوني مي شود که نظر و خواست شما را تامين مي کند؛ به اين ترتيب با اين فرمول مي توانيد خودتان سليقه خود را محک بزنيد و تعيين کنيد براي داشتن خروجي مطلوب از هزينه اي که براي دکور منزل خود مي پردازيد بايد چگونه انتخاب کنيد.

به اين ترتيب شما مي توانيد اطمينان داشته باشيد که انتخاب شما کاملا منطقي و منطبق با سليقه شما است و تحت تاثير دکور خاص يک مغازه، نحوه نورپردازي آن، اسم برند، تبليغات خاص يا حتي رفتار مشتري مدارانه فروشنده قرار نگرفته ايد. بنابراين شناختي که در اين زمينه به دست آوريد مي تواند مبناي ساير انتخاب هاي شما در مقاطع و زمان هاي ديگر هم قرار گيرد و شما از تامين شدن آنچه مي خواهيد اطمينان حاصل کنيد.
گردآوري و تنظيم:گروه سبک زندگي پرشين پرشيا