چگونه می‌توان پالت‌ چوبی ساخت؟

پالت‌ چوبي به شما کمک مي‌کنند که هنگامي‌که مقادير زيادي از کالا را جابجا مي‌کنيد يا مواد را ذخيره مي‌کنيد، مرتب و منظم باشند. آنها کالاها را بالا و دور از رطوبت زمين حفظ مي‌کنند و همچون يک پايه ثابت براي انبار کردن کالاهاي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. يک پالت استاندارد ?? تا ?? اينچ داراي برش‌هايي است و اين امکان را فراهم مي کند که چنگال‌هاي ليفتراک يا جک پالت براي به راحتي بلند کردن کالا، به زير آن بلغزند. با دنبال کردن مراحل ذکر شده در زير، مي‌توانيد پالت سخت، محکم و چوبي خود را بسازيد. وسايل مورد نياز: .تخته‌ها و الوار چوبي سخت . ? صفحه تخته با ابعاد سه و نيم، چهل و هشت و پنج و هشت‌دهم اينچ . ? صفحه تخته با ابعاد پنج و نيم، چهل و پنج و هشت دهم اينچ . ? صفحه تخته با ابعاد سه و نيم، چهل و هشت و يک و سه هشتم اينچ . ميخ: دو تا يک و چهار دهم اينچ ميخ دنده‌‌ايي يا ميخ رولپلاک دستورالعمل‌ها: ?- سه تخته‌ با مقياس سه و نيم و چهل و هشت و يک و سه و هشت دهم اينچ که محافظ پالت هستند و طول پالت را تشکيل مي‌دهند، بسازيد. در سر هر يک از اين سه تخته، دو شکاف ايجاد کنيد و اين‌کار را با اندازه شش اينچ از انتهاي تخته به داخل شروع کنيد. يک تخته ديگر را با طول نه اينچ و با لبه‌هاي گرد ببريد. لبه‌هاي گرد را نيز با شعاع سه و چهاردهم اينچ ببريد. ?- چوب کف پالت را با تخته‌هايي متقابل به اندازه پنج و نيم، چهل و پنج و هشت دهم اينچ سر هم کنيد. هر يک از آنها را هم‌تراز با انتهاي هر دو تخته بيروني، نصب کنيد. تخته سومي را به موازات بقيه تخته‌ها در وسط با ميخ متصل کنيد. براي هر تخته متقابل پنج و نيم اينچي از نه ميخ استفاده کنيد که در اينصورت براي هر اتصال سه ميخ استفاده مي‌شود. سپس يکي از سه تخته سه و نيم ، چهل و هشت و پنج و هشت دهم اينچ را در وسط تخته و دو تاي ديگر را در داخل شکاف محکم کنيد. در هر تخته سه و نيم اينچي از شش ميخ استفاده کنيد يعني در هر اتصال دو ميخ استفاده کنيد. ?- اتصالات پالت را برگردانيد و تخته‌هاي بالايي آن را ببنديد. دو تخته پنج و نيم ، چهل و پنج و هشت دهم اينچي را با ميخ محکم کنيد که هر کدام هم‌تراز با انتهاي هر تخته باشد. براي هر تخته متقابل پنج و نيم اينچي از نه ميخ استفاده کنيد که در اينصورت براي هر اتصال سه ميخ استفاده مي‌شود. سپس پنج تخته متقابل از روبرو رو با ابعاد سه و نيم، چهل و هشت و پنج و هشت دهم اينچ را محکم کنيد. يکي از آن‌ها را در مرکز و چهار عدد ديگر را با فواصل مساوي بين تخته متقابل وسطي و آخري محکم کنيد. از شش ميخ در هر تخته سه و نيم اينچي استفاده کنيد که در هر اتصال دو ميخ قرار مي‌گيرد. اکنون پالت شما که در خانه ساخته شده و مقاوم است، با سمباده کشيدن شديد در تخته بالايي، آماده استفاده خواهد بود. ترجمه: سايت صنعت www.sanat.me

منبع : اخبار و مقالات صنعت