ژنراتور الکتریکی

در تولید الکتریسیته، ژنراتور الکتریکی وسیله ای است که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. شارژ الکتریکی نیروهای ژنراتور (معمولا توسط الکترون ها انجام می شود) معمولا از طریق مدار الکتریکی خارجی جریان می یابند. این مشابه یک پمپ آبی است که موجب می شود آب جریان یاید اما این به معنای تولید آب نیست. منبع انرژی مکانیکی ممکن است موتور بخار توربینی یا رفت و برگشتی باشد که با گذر آب از وسط توربین یا چرخ آبی، موتور احتراق داخلی، توربین بادی، میل لنگ دستی، کمپرسور هوا یا هر نوع انرژی مکانیکی دیگر است. تبدیل معکوس انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی توسط موتور الکتریکی انجام می شود و موتورها و ژنراتورها مشابهت های بسیاری دارند. منبع: سایت صنعت www.sanat.me (دیزل ژنراتور)

منبع : اخبار و مقالات صنعت