کاربرد طراحی های گرافیک برای غرفه های نمایشگاهی

بسته به نوع غرفه طراحی های گرافیکی روی آن نصب می شوند. اگر غرفه مودیولار یا وودن است و از لمیبیت درست شده است گرافیک ها به طور مستقیم روی دیوار های غرفه قرار می گیرند. اما اگر غرفه از نوع وودن است و با لمیبیت و رنگ درست شده است طراحی های گرافیک باعث می شوند سطح غرفه ها پوسته پوسته شوند. شما باید با شرکت سازنده ی غرفه ها صحبت کنید و از آن ها بخواهید روی دیوار ها را با تخته های پی وی سی بپوشانند. اگر طراحی های گرافیکی خوب روی تخته های پی وی سی جا نخورند ممکن است در بین نمایشگاه کنده شوند.

تمیز کردن غرفه های نمایشگاهی
معمولا در زمان اجاره تجهیزات نمایشگاهی این قطعات تمیز شده به شما تحویل داده می شوند با این وجود بعضی شرکت های برگزار کننده ی نمایشگاه خودشان هم غرفه ها را در روز بازگشایی تمیز می کنند. دلیل این عمل آن است که در طول ساختن غرفه ممکن است اجزای غرفه دوباره کثیف شده باشند. 
برای تمیز کردن غرفه ها در طول نمایشگاه شما می توانید از شرکت ارائه دهنده ی غرفه ها کمک بگیرید یا از شرکت های تمیز کننده بخواهید این کار را انجام دهند.
منبع: www.ghurfe.ir