کارکرد قفسه ها در فروشگاه خرده فروشی

مواد اولیه، قطعات و سازه هایی که برای ساخت قفسه های فروشگاه خرده فروشی تان (مانند هایپرمارکت، سوپرمارکت و ….) مورد استفاده قرار میدهید، باید توانایی تحمل وزنی را که بر روی آنها قرار خواهید داد داشته باشند.
هنگام محاسبه ی وزن کالاهایی که بر روی هر قفسه قرار میدهید، وزن کالاهای تکی و کالاهای جمعی را در نظر بگیرید. بطور مثال، یک قوطی کنسرو، وزنی ندارد اما در مورد ۱۰۰ قوطی کنسرو بر روی یک قفسه باید محاسبات دقیقی انجام بدهید. اگر وزن کالاهایی که روی قفسه ها قرار خواهید داد بالاست، از قفسه بندی فولادی یا چوبی استفاده کنید که هم کوتاه تر هستند و هم قطعات پشتیبان و نگهدارنده در آنها به تعداد زیاد بکار رفته است.
قفسه بندی سوپرمارکت و هایپرمارکت
در مورد کالاهای خاصی که بر روی قفسه هایتان قرار خواهید داد نیز دقت داشته باشید. برای مثال، ایده ی خوبی نیست که کالاهایی را که لبه تیز یا بُرنده دارند (ابزار و یراق، قیچی و انبر، قطعات دکوری سرامیکی یا فلزی، سطل ها یا صندوقچه های فلزی یا چوبی) بهتر است بطور مستقیم بر روی قفسه های چوبی قرار نگیرند، چون ممکن است باعث ایجاد خراشیدگی و صدمه به سطح پرداخت شده ی این قفسه ها شود. از قبل فکر این مسائل را بکنید. بدون شک نمیخواهید بعد از گذشت یک سال از شروع کسب و کارتان، قفسه هایتان را دوباره پرداخت یا رنگ آمیزی کنید، تعمیر یا با قفسه های جدید جایگزین شان کنید. دقت در ابتدای شروع به کار، میتواند از وارد شدن بسیاری از خسارت ها به سازه های فروشگاه تان و تحمیل شدن هزینه های ناخواسته جلوگیری کند.
با هماهنگ کردن ویترین و قفسه های فروشگاه تان با کالاهایی که عرضه میکنید، در واقع یک سیستم پیام رسانی و ارتباط با مشتری دائمی و یکپارچه در سرتاسر فروشگاه تان برقرار میکنید.
منبع: مونوشلف